لیست برای ترانزیت بین المللی (56)

وضعیت نمایش آگهی ها
0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۶, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۶, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

سیمان

شاهرود

ایران

اسلام قلعه ...

افغانستان

سیمان

بغلدار چادری 18 چرخ
24 تن به بالا
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵
فاتح
پالت

79,000 تومان

0

تماس بگیرید

ایوانکی

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

بیرجند

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

سیمان

شاهرود

ایران

اسلام قلعه ...

افغانستان

پاکت

کفی 18 چرخ
آزاد
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
فاتح

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

تربت حيدريه ...

ایران

بيرجند

افغانستان

٠٩١۵٧٢٣٣٠۶۴ لطفا”شماره پلاک راقبل ازحرکت ارسال نمایید بارگیرى شبانه روزى

کفی 18 چرخ
24 تن به بالا
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵
خسروى
کیسه_جامبو

تنى ٥٠تومان تومان

0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

سیمان

تربت حيدريه ...

ایران

بيرجند-بازار ...

افغانستان

بارگیرى تاساعت ١١شب میباشد

اتاق دار 6 چرخ
24 تن به بالا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
خسروى
کیسه_جامبو

٥٠ تومان

0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

سیمان

تربت حيدريه ...

ایران

بازارچه مرزى ...

افغانستان

کرایه بصورت نقدى درمقصد تاساعت ١١هرشب بارگیرى هست

اتاق دار 6 چرخ
24 تن به بالا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵
خسروى
کیسه_جامبو

50 تومان

0

سیب درختی

ارومیه

ایران

کویته

پاکستان

فوری

بغلدار چادری 12 چرخ
24 تن به بالا
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
مطلق

۰ تومان

0

بادام

بندر عباس

ایران

دوبایزید

ترکیه

۰۲۱۵۵۴۳۶۶۲۰

بغلدار چادری 18 چرخ
آزاد
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

فلکسى

كرمانشاه

ایران

ادانا

ترکیه

فلکسى

بغلدار چادری 12 چرخ
20 تا 24 تن
اسفند ۵, ۱۳۹۵
شركت حمل و نقل بين المللى صفاراه اريا
سایر

235 تومان

0

پسته و الو و تخمه

كرمان

ایران

هامبورگ

آلمان

کرایه نقد

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
اسفند ۵, ۱۳۹۵
صفاراه اريا
صندوق_کارتن

١٣٥٠٠٠٠٠ تومان

0

شیشه جام

ساوه

بلغارستان

صوفیا

بلغارستان

از ساوه بارکیری میشه به مقصد بلغارستان کرایه هم نقدا تو ایران پرداخت میشود

بغلدار چادری 12 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
بازرکانی کریم تجارت
پالت

4,300,000 تومان

0

شیشه

تهران

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۲۸۵۱۸۶۵۱

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

سیم و کابل

اراک

ایران

کربلا

عراق

۰۹۱۲۳۱۲۹۴۵۰

بغلدار چادری 12 چرخ
24 تن به بالا
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵

تماس بگیرید

0

گرانول کیسه ۲۵کیلویی

قم

ایران

سومار کرمانش ...

عراق

تاریخ بارگیری ۱۱/۲۵/

بغلدار 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵
کیسه_جامبو

تماس بگیرید

0

گرانول کیسه ۲۵ کیلویی

قم

ایران

سومار

عراق

۲۳تن بار کیسه ای

لبه دار
20 تا 24 تن
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵
کیسه_جامبو

1,500,000 تومان

0

پودر سرامیک و کیسه جامبو

شیراز

ایران

چاناکاله

ترکیه

دو دستگاه ۰۹۱۲۸۸۶۳۶۲۶

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵
حسینی

220 تومان

0

بار پتروشیمی

ساوه

ایران

امبارلی

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

130 تومان

0

بار پتروشیمی

تهران

ایران

هالکالی

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

130 تومان

0

بار پتروشیمی

اراک

ایران

هالکالی

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

140 تومان

0

بار پتروشیمی

یزد

ایران

قبضه

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

145 تومان

0

بار پتروشیمی

بندر امام

ایران

جرجیا

رومانی

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

5,200,000 تومان

0

بار پتروشیمی

دلیجان

ایران

هالکالی

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

130 تومان

0

بار پتروشیمی

تبریز

ایران

هالکالی

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

130 تومان

0

بار پتروشیمی

اراک

ایران

هالکالی

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

120 تومان

0

بار پتروشیمی

عسلویه

ایران

صوفیا

ترکیه

۰۹۳۳۵۷۱۸۲۷۹

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

5,000,000 تومان

صفحه 1 از 21 2

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
چرا آی ترابر

آخرین مطالب

 • حمل و نقل آنلاین

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  در صنعت حمل ونقل کالا،وجود راه های ارتباطی مختلف،وسایل حمل کننده گوناگون و شرکت های حمل ونقل کالا و ترانزیت داخلی و خارجی همه و همه از رونق و پیشرفت صنعت ترانزیت کالا خبر می دهند و سرعت تحویل کالا از مبدا به مقصد روز به روز بییشتر می شود. در گذشته برای حمل کالا […]

 • اعلام بار بندر چابهار

  اعلام بار بندر چابهار

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  چابهار مرکز شهرستان زیبا و ساحلی چابهار است که با مساحتی حدود ۱۷۱۵۵ کیلومتر مربع ، در جنوب سیستان و بلوچستان واقع شده و تنها بندر اقیانوسی کشور بوده که در کرانه ی دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه بندر چابهار قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما با آبخور ۱۲/۵ متری را دارد و از مناطق […]

 • اعلام بار بندر لنگه

  اعلام بار بندر لنگه

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  بندر لنگه با مساحت ۱۳ کیلومترمربع،دارای ۲ پست اسکله چند منظوره و یک اسکله رو-رو (وی‍ژه تخلیه و بارگیری خودرو ) با مجموع طول ۴۷۰ متر، از بنادر مهم جنوبی است که در کنار آب های شمالی خلیج فارس، در غرب و جنوب غربی استان هرمزگان واقع شده است. این بندربه عنوان بندر اصلی غرب […]

 • حمل و نقل داخلی

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  جابه جایی اشخاص و کالاها از مکانی به مکانی دیگر حمل و نقل نامیده می شود. صنعت حمل و نقل به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد و بخش مهمی از اقتصاد ملی هر کشوری را تشکیل می دهد . حمل ونقل از سه جزء تشکیل شده است: الف ) تجهیزات ساختاری […]

 • اعلام بار بنادر و گمرکات

  بنادر و گمرکات ایران

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  جابجایی کالاهای صادرات و وارداتی نقش مهمی را در پویایی اقتصاد هر کشوری ایفا می کند،از این رو از دیر باز تا به امروز به دلیل اهمیت صنعت حمل ونقل،بنادر تجاری و به تبع آن سازمان های گمرکی در نقاط مختلف کشور دایر گردیده که هر کدام از این مناطق با توجه به گستردگی حوزه […]

 • همه چیز در مورد کانتینر ها

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  کانتینر چیست ؟ کانتینراسیون(containerization) تکنیک یا عملیات قرار دادن محموله ها، در کانتینرهای دارای یک شکل و اندازه برای حمل و نقل است که این کانتینرها قابل استفاده مجدد هستند بطور خلاصه حمل کالا با کانتینر و یا قرار دادن در کانتینر تعریف می شود. محموله ها گاهی ممکن است در شکل و اندازه های […]

 • اعلام بار بندر بوشهر

  اعلام بار بندر بوشهر

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  بندر بوشهر در جنوب غرب ایران واقع شده که مرکز استان بوشهر نیز هست. این شبه‌جزیره در ارتفاع ۱۸ متری از سطح دریا،از سمت شمال، غرب و جنوب در میان  آب های نیلگون خلیج فارس محسور است. کالا از طریق هوا، دریا و زمین، بدون پردات عوارض گمرکی برای واردات، صادرات و یا صدور مجوز آن […]

 • اعلام بار بندر نوشهر

  اعلام بار بندر نوشهر

  با در فروردین ۸, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  شهرنوشهر با مساحت ۱۷۱۶.۵ کیلومتر مربع مرکز شهرستان نوشهر در استان سرسبز مازندران واقع می باشد. این شهر با ارتفاع ۲/۹- متری از سطح دریا،از سوی شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوه‌های البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب با شهرستان چالوس در ارتباط است. بندر نوشهر با قدمت بیش از۷۰ سال در فاصله ی ۲۰۰ کیلومتری از تهران ،نزدیکترین […]

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.