لیست برای ترانزیت بین المللی (91)

وضعیت نمایش آگهی ها
0

سیمان

شاهرود

ایران

اسلام قلعه ...

افغانستان

سیمان پاکتی کرایه نقدی

بغلدار 12 چرخ
آزاد
4 ساعت قبل
فاتح
پالت

تماس تومان

0

کاشى

ابركوه يزد ...

ایران

تفتان

پاکستان

کاشى پالت همه روزه بارگیرى

بغلدار چادری 18 چرخ
24 تن به بالا
5 ساعت قبل
پالت

تماس بگیرید

0

کاشی

آباده

ایران

تفتان

پاکستان

استقلال بار آباده

بغلدار چادری 12 چرخ
24 تن به بالا
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶
پالت

تماس بگیرید

0

هیدروکربن سنگین

اشتهارد

ایران

میل 78

افغانستان

بارگیری از اشتهارد به میل ۷۸ همه روزه ۲۰ دستگاه به مدت یکسال ۰۹۱۲۲۵۷۳۱۱۶ داس تیشه _ ۰۹۱۱۵۷۰۰۸۹۴ شاهین

تانکر
24 تن به بالا
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
فله

تماس بگیرید تومان

0

هیدروکربن سنگین

اشتهارد

ایران

میل 78

افغانستان

بارگیری هیروکربن سنگین از اشتهارد به میل ۷۸ همه روزه۲۰ دستگاه به مدت یکسال ۰۹۱۲۲۵۷۳۱۱۶ داس تیشه _ ۰۹۱۱۵۷۰۰۸۹۴ شاهین

تانکر
20 تا 24 تن
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶
فله

تماس بگیرید تومان

0

هیدروکربن سنگین

اشتهارد

ایران

میل 78

افغانستان

بارگیری هیدروکربن سنگین از اشتهارد به میل ۷۸ ترانزیت همه روزه هر روز ۱۰ تا ماشین ۰۹۱۲۲۵۷۳۱۱۶ داس تیشه _ ۰۹۱۱۵۷۰۰۸۹۴ شاهین

تانکر
24 تن به بالا
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
فله

تماس بگیرید تومان

0

سیمان

شاهرود

ایران

اسلام قلعه ...

افغانستان

سیمان پاکتی

بغلدار 12 چرخ
آزاد
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
فاتح
سایر

تماس تومان

0

هیدرو کربن سنگین

گرمسار - ساو ...

ایران

میل78

افغانستان

بارگیری تانکر برای حمل هیدروکربن سنگین از ساوه – اشهارد – گرمسار به میل ۷۸ همه روزه ۲۰ دستگاه پلمپ هم در ساوه انجام میشود […]

تانکر
20 تا 24 تن
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶
فله

تماس بگیرید تومان

0

رول

اصفهان

ایران

تفتان

پاکستان

فوری ولی هر روزه احتیاج دارم

بغلدار چادری 18 چرخ
24 تن به بالا
فروردین ۳۰, ۱۳۹۶
رول

تماس بگیرید

0

بشکه مواد

تهران

ایران

کویته

پاکستان

فردا بارگیری ۰۲۱۵۵۴۳۶۶۲۱

بغلدار چادری 18 چرخ
آزاد
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
بشکه

تماس بگیرید

0

سیب درختی

ارومیه

ایران

کویته

پاکستان

تریلی یخچال ۲۵ تن پلمپ دارد

بغلدار چادری 12 چرخ
24 تن به بالا
فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
مطلق
صندوق_کارتن

تماس بگیرید

0

شیشه

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۲۵, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۲۵, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

سبک بار

کامپوگالیانو ...

ایتالیا

یزد

ایران

۰۰۹۰۵۳۳۲۰۴۴۲۸۱

بغلدار چادری 18 چرخ
آزاد
فروردین ۲۴, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

بار پتروشیمی

دلیجان

ایران

پاکستان

پاکستان

ماشین برای این هفته میخوام شهر تفتان پاکستان

کانتینر دار 40 فوت
20 تا 24 تن
فروردین ۲۳, ۱۳۹۶
رول

17,000,000 تومان

0

میلگرد

قزوین

ایران

بولو

ترکیه

۰۹۱۲۲۸۱۶۱۷۷

بغلدار چادری 18 چرخ
آزاد
فروردین ۲۲, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی

بجنورد

ایران

کابل

افغانستان

به مقصد افعانستان گمرک ماهی رود باید حمل شود ۰۹۱۵۱۸۶۹۱۳۸

کفی 18 چرخ
آزاد
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

46,000 تومان

0

شیشه

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

ساری

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

اتاق دار 10 چرخ
آزاد
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

تبریز

ایران

ماری

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

مشهد

ایران

ماری

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

سلام و خسته نباشید اعلام بار صادراتی به ۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

تبریز

ایران

ماری

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۸, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲ و ۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۸, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

لوله و مشتقات

تورینو

ایتالیا

آستارا

ایران

۰۰۹۰۵۳۳۲۰۴۴۲۸۱

بغلدار چادری 18 چرخ
20 تا 24 تن
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

ساوه

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۳۵۹۰۴۲۷۲۵

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

تماس بگیرید

تبریز

ایران

آتن و پیرائو ...

یونان

۰۹۱۲۲۷۵۷۹۳۸

بغلدار چادری 18 چرخ
آزاد
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

شیشه

تبریز

ایران

عشق آباد

ترکمنستان

۰۹۱۷۶۵۰۷۹۱۲

بغلدار چادری 12 چرخ
آزاد
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

ماشین چرخ خیاطی

بستو آرزیو ...

ایتالیا

یزد

ایران

۰۰۹۰۵۳۳۲۰۴۴۲۸۱

بغلدار چادری 18 چرخ
10 تا 15 تن
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

ماشین چرخ خیاطی

یزد

ایران

بوستو آرزیو ...

ایتالیا

۰۰۹۰۵۳۳۲۰۴۴۲۸۱

بغلدار چادری 18 چرخ
10 تا 15 تن
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

مجله

تهران

ایران

میلانو

ایتالیا

۰۰۹۰۵۳۳۲۰۴۴۲۸۱

بغلدار چادری 18 چرخ
آزاد
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

تماس بگیرید

0

سنگ

دهبید

ایران

ورونا

ایتالیا

این بار بصورت پروژه ای برای یکسال ادامه دارد و هفته ای ۴ الی ۵ دستگاه نیاز هست تماس از طریق تلگرام

15 تا 20 تن
فروردین ۸, ۱۳۹۶

1850 یورو تومان

صفحه 1 از 31 2 3

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
چرا آی ترابر

آخرین مطالب

 • حمل و نقل آنلاین

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  در صنعت حمل ونقل کالا،وجود راه های ارتباطی مختلف،وسایل حمل کننده گوناگون و شرکت های حمل ونقل کالا و ترانزیت داخلی و خارجی همه و همه از رونق و پیشرفت صنعت ترانزیت کالا خبر می دهند و سرعت تحویل کالا از مبدا به مقصد روز به روز بییشتر می شود. در گذشته برای حمل کالا […]

 • اعلام بار بندر چابهار

  اعلام بار بندر چابهار

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  چابهار مرکز شهرستان زیبا و ساحلی چابهار است که با مساحتی حدود ۱۷۱۵۵ کیلومتر مربع ، در جنوب سیستان و بلوچستان واقع شده و تنها بندر اقیانوسی کشور بوده که در کرانه ی دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه بندر چابهار قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما با آبخور ۱۲/۵ متری را دارد و از مناطق […]

 • اعلام بار بندر لنگه

  اعلام بار بندر لنگه

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  بندر لنگه با مساحت ۱۳ کیلومترمربع،دارای ۲ پست اسکله چند منظوره و یک اسکله رو-رو (وی‍ژه تخلیه و بارگیری خودرو ) با مجموع طول ۴۷۰ متر، از بنادر مهم جنوبی است که در کنار آب های شمالی خلیج فارس، در غرب و جنوب غربی استان هرمزگان واقع شده است. این بندربه عنوان بندر اصلی غرب […]

 • حمل و نقل داخلی

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  جابه جایی اشخاص و کالاها از مکانی به مکانی دیگر حمل و نقل نامیده می شود. صنعت حمل و نقل به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد و بخش مهمی از اقتصاد ملی هر کشوری را تشکیل می دهد . حمل ونقل از سه جزء تشکیل شده است: الف ) تجهیزات ساختاری […]

 • اعلام بار بنادر و گمرکات

  بنادر و گمرکات ایران

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  جابجایی کالاهای صادرات و وارداتی نقش مهمی را در پویایی اقتصاد هر کشوری ایفا می کند،از این رو از دیر باز تا به امروز به دلیل اهمیت صنعت حمل ونقل،بنادر تجاری و به تبع آن سازمان های گمرکی در نقاط مختلف کشور دایر گردیده که هر کدام از این مناطق با توجه به گستردگی حوزه […]

 • همه چیز در مورد کانتینر ها

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  کانتینر چیست ؟ کانتینراسیون(containerization) تکنیک یا عملیات قرار دادن محموله ها، در کانتینرهای دارای یک شکل و اندازه برای حمل و نقل است که این کانتینرها قابل استفاده مجدد هستند بطور خلاصه حمل کالا با کانتینر و یا قرار دادن در کانتینر تعریف می شود. محموله ها گاهی ممکن است در شکل و اندازه های […]

 • اعلام بار بندر بوشهر

  اعلام بار بندر بوشهر

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  بندر بوشهر در جنوب غرب ایران واقع شده که مرکز استان بوشهر نیز هست. این شبه‌جزیره در ارتفاع ۱۸ متری از سطح دریا،از سمت شمال، غرب و جنوب در میان  آب های نیلگون خلیج فارس محسور است. کالا از طریق هوا، دریا و زمین، بدون پردات عوارض گمرکی برای واردات، صادرات و یا صدور مجوز آن […]

 • اعلام بار بندر نوشهر

  اعلام بار بندر نوشهر

  با در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ - ۰ نظر

  شهرنوشهر با مساحت ۱۷۱۶.۵ کیلومتر مربع مرکز شهرستان نوشهر در استان سرسبز مازندران واقع می باشد. این شهر با ارتفاع ۲/۹- متری از سطح دریا،از سوی شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوه‌های البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب با شهرستان چالوس در ارتباط است. بندر نوشهر با قدمت بیش از۷۰ سال در فاصله ی ۲۰۰ کیلومتری از تهران ،نزدیکترین […]

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.